Goedenacht!

Welkom op de site van Logopediepraktijk Wierden

Even voorstellen

Ik ben Nanda te Raa-Broekman en ben de afgelopen jaren , als logopediste, werkzaam geweest in verschillende logopediepraktijken, scholen ( VSO- MLK) en DVO 's ( Dagcentrum voor Verstandelijk beperkte Ouderen), afhankelijk van waar ik woonde.

Vanaf 2009 woon ik met mijn gezin in het Oosten. In het Oosten heb ik mijn jeugd doorgebracht. Vanaf 2010 heb ik ruim 5 jaar, als logopedist bij logopediepraktijk "de Brug" in Lochem gewerkt. Ik heb kinderen begeleid vanaf 2,5 jaar met taal- en/of spraakproblemen, soms ook met bijbehorende problemen als autisme,  jongeren en ouderen met stemproblemen, kinderen met afwijkend mondgedrag en jonge stotterende kinderen,.

Vanaf maart 2011 ben ik me daarnaast ook bezig gaan houden met het begeleiden van kinderen met lees- en spellingproblemen en heb dyslexiebehandelingen gegeven in opdracht van Berkel-B. Ik ben geregistreerd als dyslexiebehandelaar. Kinderen op weg helpen en hen zover krijgen dat ze, het plezier in het lezen terugvinden is één van de belangrijke doelstellingen tijdens mijn begeleiding.

Sinds 1 september 2015 ben ik praktijkhoudster van logopediepraktijk Wierden. Logopediepraktijk Wierden is een allround eerstelijns logopediepraktijk. Ik doe het onderzoek, stel diagnoses op en behandel, bij communicatiemoeilijkheden,  door bijv. articulatie-, taalontwikkeling-, adem- en stem, of gehoorproblemen

Wat ik belangrijk vind tijdens de behandeling is, in contact komen met mensen en kijken vanuit een holistische zienswijze (alles hangt met elkaar samen/een mens in zijn geheel) naar wat nodig is om goed te communiceren. Ik kijk welke hulpvraag het meest naar voren komt of  welke problemen mensen ondervinden in het dagelijks leven en sluit mijn behandeling daarop aan. Bij volwassenen of jong volwassenen sluit ik me aan bij hun eigen bewoordingen en observaties, geef aanwijzingen en ben dan vooral coachend bezig. Bij kinderen luister ik naar de eventuele zorg van de ouders, bied ik ondersteuning en geef adviezen als aanvulling op de therapie.

Logopedie Reggepraat:

Omdat ik alleen werk ben ik een samenwerkingsverband aangegaan met logopedie Reggepraat.

Bestaande uit: Logopedie Hellendoorn, Logopedie Kruidenwijk, Logopediepraktijk Reede.

Samen overleggen, materiaal aanschaffen of ideeën uitwerken is erg prettig binnen een samenwerkingsverband.

Samen staan we sterk”, is ons motto.

Logopediepraktijk Wierden
Medisch Centrum de Aa
Almelosestraat 46a
7642GP Wierden

06-40680760

info@logopediewierden.nl