Goedenacht!

Welkom op de site van Logopediepraktijk Wierden

Verwijzing en DTL (Directe Toegankelijkheid Logopedie)


Logopedie zit  in het basispakket van de ziektekostenverzekering en wordt tot 18 jaar volledig vergoed.
Wanneer u 18 jaar of ouder bent, valt logopedie onder het eigen risico.
Is het eigen risico door u betaald, dan worden de behandelingen volledig vergoed.

Vanaf 1 augustus 2011 kunt u zelf een afspraak maken met een logopedist. Een verwijsbrief van uw huisarts of specialist is niet meer nodig.
 Niet alle zorgverzekeraars vergoeden de directe toegankelijkheid, raadpleeg daarom uw polisvoorwaarden. Wilt u liever eerst met uw huisarts overleggen? Dat kan. Dan kunt u uw huisarts alsnog om een verwijsbrief vragen.Afmelding:

Ik ga er vanuit dat u zich 24 uur van te voren afmeld bij verhindering.
U kunt een bericht inspreken op de voice mail of een bericht sturen per mail.
Bij het niet  tijdig afmelden, kunnen kosten bij u in rekening worden gebracht.

Werkwijze:

Bij uw eerste bezoek neemt u de eventuele verwijzing, uw identiteitspas en uw verzekeringspas mee.
Vanaf 1 juni 2009 ben ik ook verplicht uw Burgerservicenummer (BSN) te gebruiken bij het uitwisselen van informatie. Bij een eerste afspraak moet u zich kunnen legitimeren met een geldig paspoort, Nederlands rijbewijs, identiteitskaart.
Nadat we samen  uw klacht/hulpvraag en probleemgeschiedenis hebben besproken, wordt een behandelovereenkomst gesloten en zal onderzoek plaatsvinden. Na de afronding van het onderzoek wordt de logopedische diagnose vastgesteld en het behandelplan aan u voorgelegd.  


Privacy:

Alle informatie die u ons geeft, valt onder de wet bescherming van persoonsgegevens.  Dit betekent dat deze gegevens niet zonder uw toestemming aan derden mogen geven.  Aan het eind van de behandeling rapporteer ik het verloop van de resultaten aan de verwijzer.

Logopediepraktijk Wierden
Burg. J.C. v/d Bergplein 30
7642 GT Wierden

(06) 406 807 60

info@logopediewierden.nl