Goedenavond!

Welkom op de site van Logopediepraktijk Wierden

Wat is logopedie


Logopedie is mensen begeleiden met hulpvragen op het gebied van:

Spraak: Articulatieproblemen, nasaal spreken, schisis, binnensmonds spreken, het laat op gang komen van het spreken, spraakmoeilijkheden door spierproblemen, stotteren, te snel spreken, broddelen
Taal: Taalachterstand, taalontwikkelingsstoornissen, problemen met zinsbouw, meerlettergrepige woorden uitspreken, problemen met het vinden van de juiste woorden, woordenschat en afasie.
Stem: Stemklachten, verkeerd stemgebruik, heesheid, te hoge of te lage spreekstem vermoeidheidsklachten na stemgeven
Gehoor: Slechthorendheid, doofheid, auditieve verwerking
Eten en drinken: Slikproblemen, slikken met tongpers, duimzuigen, door de mond ademen.
Lezen en spellen: Sinds november 2015 ben ik partner van Berkel-B. In opdracht van Berkel-B verzorg ik de vergoedde dyslexiebehandelingen. ( Berkel-B verzorgt dyslexiebehandelingen, Basis GGz, begeleiding individueel en studiebegeleiding)


Logopediepraktijk Wierden
Medisch Centrum de Aa
Almelosestraat 46a
7642GP Wierden

06-40680760

info@logopediewierden.nl