Goedenacht!

Welkom op de site van Logopediepraktijk Wierden

Wat is logopedie


Logopedie is mensen begeleiden met hulpvragen op het gebied van:

Spraak: Articulatieproblemen, nasaal spreken, schisis, binnensmonds spreken, het laat op gang komen van het spreken, spraakmoeilijkheden door spierproblemen, stotteren, te snel spreken, broddelen
Taal: Taalachterstand, taalontwikkelingsstoornissen, problemen met zinsbouw, meerlettergrepige woorden uitspreken, problemen met het vinden van de juiste woorden, woordenschat en afasie.
Stem: Stemklachten, verkeerd stemgebruik door bijv. door adem- en/of ontspanningsproblemen, heesheid, te hoge of te lage spreekstem vermoeidheidsklachten na stemgeven. 
Gehoor: Slechthorendheid, doofheid, auditieve verwerking
Eten en drinken: Slikproblemen, slikken met tongpers, duimzuigen, door de mond ademen.
Lees - en spellingsproblemen


Logopediepraktijk Wierden
Burg. J.C. v/d Bergplein 30
7642 GT Wierden

(06) 406 807 60

info@logopediewierden.nl