Goedenacht!

Welkom op de site van Logopediepraktijk Wierden

Communiceren,

Praten, vertellen, spreken, horen, luisteren, begrijpen,

Eten, drinken, slikken.

Dit zijn behoeften van ieder mens.

Wat als dit niet meer lukt?

Dan kan de logopedist uitkomst bieden


Logopediepraktijk Wierden is gevestigd in Health and Beauty Corner in Wierden.Nivel zorgregistraties eerste lijn

Logopediepraktijk Wierden doet mee aan het verzamelen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel). Het Nivel kent een zeer strikt privacybeleid en ontvangt van ons geen informatie waarmee patiënten direct geïdentificeerd kunnen worden. Patiënten kunnen bij onze zorgverlener(s) meer informatie opvragen en daar ook hun eventuele bezwaar laten registreren. Meer informatie kunt u vinden op de website van Nivel Zorgregistraties eerste lijn: www.nivel.nl/zorgregistraties en voor de privacybescherming: https://www.nivel.nl/nl/NZR/over-nivel/privacybescherming.

Logopediepraktijk Wierden
Burg. J.C. v/d Bergplein 30
7642 GT Wierden

(06) 406 807 60

info@logopediewierden.nl