Goedenacht!

Welkom op de site van Logopediepraktijk Wierden

Communiceren,

Praten, vertellen, spreken, horen, luisteren, begrijpen,

Eten, drinken, slikken.

Dit zijn behoeften van ieder mens.

Wat als dit niet meer lukt?

Dan kan de logopedist uitkomst bieden


Logopediepraktijk Wierden is gevestigd in het Medisch Centrum de Aa in Wierden.

Binnen het medisch centrum zijn andere disciplines aanwezig zoals: huisartsenpraktijk en fysiotherapiepraktijk.


Nivel zorgregistraties eerste lijn

Logopediepraktijk Wierden doet mee aan het verzamelen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel). Het Nivel kent een zeer strikt privacybeleid en ontvangt van ons geen informatie waarmee patiënten direct geïdentificeerd kunnen worden. Patiënten kunnen bij onze zorgverlener(s) meer informatie opvragen en daar ook hun eventuele bezwaar laten registreren. Meer informatie kunt u vinden op de website van Nivel Zorgregistraties eerste lijn: www.nivel.nl/zorgregistraties en voor de privacybescherming: https://www.nivel.nl/nl/NZR/over-nivel/privacybescherming.

Logopediepraktijk Wierden
Medisch Centrum de Aa
Almelosestraat 46a
7642GP Wierden

06-40680760

info@logopediewierden.nl